Danh sách Server Home V2 Thuê lại Sim đã dùng NN 1 NN 2


Click vào => để copy nhanh. Chú ý: 01 02 05 sẽ thuê lại đc time sim live 24h.

Thêm yêu cầu (Vui lòng nạp thêm tiền > 5000đ để lấy số)
ID Phone Số Phone Dịch vụ CODE Giá₫ Cập nhật cuối TG còn lại
{{getRequestId(req)}} {{req.sim_id}} {{req.service_name}} Chờ Chờ SMS Đang nhận call Huỷ Lỗi {{req.service_code}} {{formatCurrency(req.price)}}
Xem
{{req.valid_sms_count}}
{{formatDateTime(req.last_update_time)}} {{calculateDuration(calculateRemainTime(req))}}