Hướng dẫn tích hợp Plugins ThuêSMS vào WordPress không cần viết code, Gửi tin nhắn vào số điện thoại của khách hàng khi sử dụng Contact Form 7, NinjaForms hoặc Woocommerce. Bắt buộc phải cài 1 trong 3 plugin để plugin có thể hoạt động.