GỬI TIN NHẮN ĐẾN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MIỄN PHÍ TỪ MÁY TÍNH CÓ KẾT NỐI INTERNET

Chú ý: Mỗi 1 dòng nhắn tin là mất 590đ một tin nhắn ko dài quá 65 ký tự tiếng việt có dấu và 150 ký tự ko dấu.

# Phone Nội Dung Sessions SEND


NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG PHẦN MỀM VỚI MỤC ĐÍCH LỪA ĐẢO & SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT.